Utdelning 2023

Foto: Cata Portin

Konstsamfundets uppgift är stöda konst och kultur, yrkesutbildning och det svenska språket i Finland. Under år 2023 förverkligades uppdraget bland annat genom att dela ut stöd och stipendier för ca 11 miljoner euro, samt genom att upprätthålla tre museer – Amos Rex och Amos Andersons Hem i Helsingfors, och museet på Söderlångvik gård på Kimitoön. En förutsättning för allt är att föreningens egendom förvaltas klokt, kunnigt och långsiktigt. Föreningens förmögenhet var på samma nivå när året slutade som när det började – vilket i rådande konjunkturläge är en anmärkningsvärd prestation.

Under ansökningsperioderna i februari och september ansökte totalt knappt 1500 personer, arbetsgrupper och organisationer om olika stöd och stipendier för sin verksamhet och sina planer från Konstsamfundet. Knappt häften av de ansökta stöden beviljades. Stödens storlek varierar mellan 500 euro och flera miljoner. Många viktiga projekt skulle ha stannat i skrivbordslådan utan föreningens stöd.

Konstsamfundets utdelning 2023

0

euro

0

ansökningar

0

beviljade stipendier

Utdelningen är en viktig del av Konstsamfundets verksamhet

Under år 2023 delade Konstsamfundet ut ca 14 milj. € i stipendier och understöd. Mottagarna är i första hand organisationer och arbetsgrupper, men också enskilda personer. Stödens storlek varierar mellan knappt 1000 euro och flera miljoner. Det största enskilda stödet gick till Hufvudstadsbladet Ab, som efter att Konstsamfundet inte längre äger aktiemajoriteten i bolaget för första gången fick ett verksamhetsbidrag i stället för ett kapitaltillskott.

Ansökningar behandlas av speciellt utvalda sakkunniga i de olika kategorierna. För att ge de 35 sakkunniga arbetsro och undvika påtryckningar från sökande, är de sakkunniga anonyma. De gick genom de totalt 1486 ansökningar som lämnades in under året. Konstsamfundets styrelse fattar beslut om alla stöd och bidrag.

För att få ett stöd eller stipendium från Konstsamfundet måste sökande uppfylla de uppställda ansökningskriterierna som är skräddarsydda för de sju kategorierna; visuell konst, scenkonst, litteratur och publikationer, film och media, musik, medborgaraktivitet och yrkesutbildning.

Gemensamt för alla kategorier är att sökande måste ha en koppling till det svenska i Finland.

Under ansökningsperioden erbjuds de sökande konkret personligt stöd i form av digitala ansökningskliniker. Efter att stödbesluten har fattats kan de sökande på motsvarande sätt få personlig återkoppling på besluten; varför fick mitt projekt inget stöd, vad borde jag göra annorlunda nästa gång för att kanske ha möjlighet att få ett stöd?

Konstsamfundets ansökningskliniker
Se alla beviljade bidrag