Vi blickar tillbaka på år 2023

Ett framgångsrikt år med utveckling, omvandling och utdelning.

Foto: Angel Gil / Amos Rex

Vår vision

Vi bidrar till ett bättre Finland. Vi satsar på kultur, bildning och nytänkande, och skapar förutsättningar för en bättre framtid i Finland.

Konstsamfundet är en framåtblickande påverkare, med fokus på bildning och kultur.

Vi vill att också nästa generation tycker att det vi gör är meningsfullt.

Vi arbetar konsekvent för mångfald och dialog i samhället.

Vi är en beslutsam aktör och samarbetspartner för det svenska i Finland.

Vi håller fönstren öppna mot Norden och resten av världen.

År 2023 delade vi ut
ca 14 miljoner euro i stipendier och understöd

0

euro

0

ansökningar

0

beviljade stipendier

Läs mer om utdelningen

Hufvudstadsbladet Ab

År 2023 var ett omvälvande år för Hufvudstadsbladet. I juni 2023 kom nyheten om att Bonnier News blir majoritetsägare i KSF Media, som äger Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland och Hbl junior. Utvecklingen på Hufvudstadsbladet avvek positivt från den nationella trenden under 2023 med en tillväxt både i antalet prenumerationer och i annonsförsäljningen. 

Läs hela artikeln

Glaspalatskvarteret Ab

I november 2023 plockades byggställningarna ned på Kulturkasernen – grannfastigheten till Glaspalatset – och Glaspalatskvarteret i sin helhet kunde äntligen ta emot besökare.

Läs hela artikeln

Video: Stella Ojala/Amos Rex

Våra museer

Museiverksamheten dels på Amos Rex och dels på Söderlångvik är definitivt en del Konstsamfundets kärnverksamhet. Under 2023 kompletterades museihelheten med Amos Andersons Hem, som, såsom namnet säger, är ett hemmuseum. Det vackra lilla museet finns på Amos helsingforsadress, Georgsgatan 27.

Amos Rex

Amos Rex öppnade sina dörrar för publiken år 2018, och museet har under sina första fem år blivit ett av Helsingfors mest berömda landmärken. Museets första chef, Kai Kartio, kommer från och med februari 2024 att jobba som seniorrådgivare på museet. Hans efterträdare hittades utanför Finlands gränser. 

Läs hela artikeln

Söderlångvik

Det är ingen överdrift att säga att 2023 var ett mycket bra år för Söderlångvik. Gården fick en ny vd, antalet besökare både på museet och i den omgivande naturen har aldrig varit lika stort, och säsongen förlängdes med olika evenemang ända fram till julen.

Läs hela artikeln

Video: Emil Sallinen

Amos Andersons Hem

”Lite av ett romerskt palats”

Läs hela artikeln

Hållbarhet inom Konstsamfundet

Konstsamfundets målsättning är att föreningens verksamhet i möjligast hög grad skall vara hållbar och anpassad till ESG-krav – d.v.s. kriterier som berör verksamhetens inverkan på miljön, på det sociala ansvaret och ägarstyrningen. Samma målsättning gäller de bolag som Konstsamfundet äger. 

Läs hela artikeln

Egendom och placeringar

En förutsättning för att Konstsamfundet ska kunna förverkliga sina målsättningar är att den egendom som föreningen förvaltar sköts professionellt, och att riskerna i ägandet sprids. 

Läs hela artikeln

Arvet efter Amos 

Amos Anderson grundade Föreningen Konstsamfundet år 1940. Enligt stadgarna är föreningens syfte att stöda olika former av konst och kultur, ungdomens yrkesutbildning och det svenska språket i Finland. Stadgarna och Amos Andersons testamente från år 1962 styr fortfarande föreningens verksamhet 
 
Affärsmannen, tidningsförläggaren och konstmecenaten Amos Anderson (1878–1961) föddes på Kimitoön. Vid sidan av sin affärsverksamhet var Amos Anderson en engagerad konst- och kulturvän. Han var framför allt intresserad av medeltiden och katolicismen, av äldre kyrkoarkitektur, musik, bildkonst och teater. Amos Anderson som förblev ungkarl, grundade 1940 Föreningen Konstsamfundet och vid sin död testamenterade han sin förmögenhet till föreningen.