Egendom och placeringar

Foto: Tuomas Uusheimo/Amos Rex

Marknadsvärdet på Konstsamfundets egendom uppgick 31.12.2023 till 720,1 milj. €, mot 700,2 milj. € i slutet av föregående år. Beaktar man utdelningen, bidragen och övrig ideell verksamhet (14,0 milj. €) och verksamhetens rörelsekostnader (2,2 milj. €), betyder det att egendomens avkastning under 2023 var 5,2%. I ljuset av ganska negativt nyhetsflöde och svag utveckling på Finlands aktiebörs under 2023 kan det betraktas som ett gott resultat, som möjliggjordes av den diversifierade placeringsportföljen.